DNTN VIỆT TIÊN SƠN HD

Posted by

DNTN VIỆT TIÊN SƠN HD

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0801365700
Địa chỉ: Quán Sui, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương
Ngày cấp giấy phép: 27/10/2021
Ngày hoạt động: 27/10/2021 (Đã hoạt động 4 tuần)
Điện thoại trụ sở: 0h7QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động