DNTN XĂNG DẦU ĐĂNG ĐỊNH

Posted by

DNTN XĂNG DẦU ĐĂNG ĐỊNH

Tên giao dịch: XĂNG DẦU ĐĂNG ĐỊNH
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 3400377581
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Đại diện pháp luật: Trác Thị Mỹ
Giấy phép số: 4801000511
Ngày cấp giấy phép: 25/11/2003
Ngày hoạt động: 01/02/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động