DOANH NGHIỆP TN KHẮC DẤU HOÀN HẢO

Posted by

DOANH NGHIỆP TN KHẮC DẤU HOÀN HẢO

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 4001128627
Địa chỉ: 44 Phan Châu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trí
Ngày cấp giấy phép: 07/12/2017
Ngày hoạt động: 06/12/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 5e5QgiNLS0u7u7h9CSr91n3+hP+37+huAtugh0QrelgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động