DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM YẾN ÉN

Posted by

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM YẾN ÉN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1602115200
Địa chỉ: 57 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Lý Kim Dũng
Ngày cấp giấy phép: 02/01/2020
Ngày hoạt động: 02/01/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động