DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BỐN LUYỆN

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BỐN LUYỆN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 5801205216
Địa chỉ: Khu Kinh doanh, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Luyện
Ngày cấp giấy phép: 19/08/2013
Ngày hoạt động: 16/08/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: 5Vw0rqRTAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động