DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÚC – BA DANH

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÚC – BA DANH

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 4000935508
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Hùng
Ngày cấp giấy phép: 24/07/2013
Ngày hoạt động: 01/08/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: Av4G3ntRfELAUQHAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động