DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP HÁT BỘI TUỒNG CỔ MINH DUYÊN – BRVT

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP HÁT BỘI TUỒNG CỔ MINH DUYÊN – BRVT

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 3501695693
Địa chỉ: Thôn Phước Thành, Xã Tân Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Ngày cấp giấy phép: 13/09/2010
Ngày hoạt động: 13/09/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: UAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động