DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG THẮNG QUÁN GỖ

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG THẮNG QUÁN GỖ

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 3301606946
Địa chỉ: 44 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Đại diện pháp luật: Lê Đình Thắng
Ngày cấp giấy phép: 24/03/2017
Ngày hoạt động: 23/03/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động