DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU TÀI

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU TÀI

Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TN HỮU TÀI
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1400345378
Địa chỉ: Số 19I, Nguyễn Tất Thành, khóm 2, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tài
Ngày cấp giấy phép: 31/12/2003
Ngày hoạt động: 18/12/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở: vfzE+7LpbQaJPnJAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động