DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1300515160
Địa chỉ: Số 38, Đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiềm
Ngày cấp giấy phép: 26/05/2009
Ngày hoạt động: 01/05/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: i+Ce8qfCV8ar+Ij26UAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động