DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG PHỤNG

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG PHỤNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1100767611
Địa chỉ: Đường Tỉnh 830, ấp 08, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Lê Thị Hãng
Ngày cấp giấy phép: 03/08/2009
Ngày hoạt động: 10/02/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: uOzLZlDldnAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động