DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN THÀNH TƯỜNG

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN THÀNH TƯỜNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1200503348
Địa chỉ: Khu phố Cầu Xéo, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đại diện pháp luật: Trương Thị Diễm Thúy
Ngày cấp giấy phép: 11/09/2007
Ngày hoạt động: 11/09/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động