DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM NGUYỄN CHI PHƯƠNG

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM NGUYỄN CHI PHƯƠNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0801286985
Địa chỉ: Khu Phú Tảo, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Đồng Thị Lộc
Ngày cấp giấy phép: 03/05/2019
Ngày hoạt động: 03/05/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: Z3f7D8BhJRMbdsV3fQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động