DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LOAN PHỤNG

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LOAN PHỤNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1500321589
Địa chỉ: Số 44B đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Phan Loan Phụng
Ngày cấp giấy phép: 05/11/1999
Ngày hoạt động: 05/11/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở: 5fofNPbX8Mt+3f8O0IqMGTbasUQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động