DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH HUYỀN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH HUYỀN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 2900596660
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Tùng, số nhà 32, đường Lệ Ninh, khối 3, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tùng
Ngày cấp giấy phép: 05/07/2004
Ngày hoạt động: 14/11/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: ir8BcXJXlpmP7M8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top