DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẾ TÙY – ANH TUẤN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẾ TÙY – ANH TUẤN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0601035550
Địa chỉ: Số nhà 97 đường Hữu Nghị, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Lưu Văn Trọng
Ngày cấp giấy phép: 16/05/2014
Ngày hoạt động: 16/05/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: 7qX+gfWDH4JaQKTRQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top