DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VI TÍNH NGUYỄN TÂN

Thông tin doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VI TÍNH NGUYỄN TÂN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 1701884969
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Ngày cấp giấy phép: 24/10/2012
Ngày hoạt động: 29/10/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: LG+QPbjdSXZXd0RIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Ngừng hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH MYG