HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM – TỈNH HỘI BẮC NINH

Thông tin doanh nghiệp

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM – TỈNH HỘI BẮC NINH


Mã số thuế: 2300491546
Địa chỉ: 122 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  THÁI XUNG