HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ THƯƠNG PHẨM XÃ TÂN VIỆT

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ THƯƠNG PHẨM XÃ TÂN VIỆT

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 0801294369
Địa chỉ: Đội 11/Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chuyên
Ngày cấp giấy phép: 05/08/2019
Ngày hoạt động: 01/09/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: 4FjVuD7shH+1cAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top