HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VCAR

Posted by

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VCAR

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 0316041612
Địa chỉ: Số 84, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Ngày cấp giấy phép: 28/11/2019
Ngày hoạt động: 28/11/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: vsfVf109dm0rvMyDyEgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động