LÊ THỊ HẰNG

Thông tin doanh nghiệp

LÊ THỊ HẰNG


Mã số thuế: 5600231230
Địa chỉ: trường trung học phổ thông huyện Điện Biên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM VIỆT