LÊ THỊ KIM HUYÊN

Posted by

LÊ THỊ KIM HUYÊN


Mã số thuế: 0301852992
Địa chỉ: 511 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy phép số: 022886920
Ngày cấp giấy phép: 31/10/1998
Trạng thái: Đang hoạt động