NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Posted by

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Tên giao dịch: MINH THIỆN

Mã số thuế: 1500360891
Địa chỉ: 87/72A, Khu 4, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân
Giấy phép số: 00011
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2000
Ngày hoạt động: 01/08/2001 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: b38DqnQf1Qh9PEMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động