NGUYỄN THỊ NGỌC BÁCH

NGUYỄN THỊ NGỌC BÁCH


Mã số thuế: 0306369820
Địa chỉ: 8Bis/3 Nguyễn Văn Tráng P.BT, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Bắc(Bách)
Giấy phép số: 41A8017399
Ngày cấp giấy phép: 15/12/2008
Ngày hoạt động: 01/05/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top