NGUYỄN THỊ PHƯỚC

Posted by

NGUYỄN THỊ PHƯỚC


Mã số thuế: 0301853403
Địa chỉ: 9/7 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy phép số: 020242893
Ngày cấp giấy phép: 23/08/1978
Trạng thái: Đang hoạt động