NGUYỄN VĂN TUÂN (HKD SAKÊ QUÁN)

NGUYỄN VĂN TUÂN (HKD SAKÊ QUÁN)


Mã số thuế: 3501889473
Địa chỉ: Số 754, Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Giấy phép số: 49A8.017749
Ngày cấp giấy phép: 25/05/2011
Ngày hoạt động: 02/08/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: k3q7VHvsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top