NGUYỄN VIẾT HỒNG

Posted by

NGUYỄN VIẾT HỒNG


Mã số thuế: 3001805115
Địa chỉ: Trung Xuân-Kỳ Tây, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hồng
Ngày hoạt động: 01/11/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn