NHÀ KHÁCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUẾ

Posted by

NHÀ KHÁCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUẾ


Mã số thuế: 3300100089
Địa chỉ: 13 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Giấy phép số: 006/GPKS
Ngày cấp giấy phép: 14/05/1988
Ngày hoạt động: 14/05/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở: nfqFynFugCs6ZYYAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động