NHÀ NGHỈ DƯỠNG NHẬT LỆ

Thông tin doanh nghiệp

NHÀ NGHỈ DƯỠNG NHẬT LỆ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3100199592
Địa chỉ: Hải thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Ngày hoạt động: 27/03/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở: wQhnBhsEYUwVwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN NGA