PHẠM TRUNG DŨNG

Posted by

PHẠM TRUNG DŨNG


Mã số thuế: 1600836119
Địa chỉ: ấp Phước Lộc Xã ô Lâm, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Phạm Trung Dũng
Giấy phép số: 52H8000752
Ngày cấp giấy phép: 24/12/2004
Ngày hoạt động: 01/01/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Trạng thái: Ngừng hoạt động