PHẠM VĂN DUY

Posted by

PHẠM VĂN DUY


Mã số thuế: 5800777267
Địa chỉ: KP Cô Gia, Thị trấn Đinh Văn, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Duy
Giấy phép số: 42F/2545/HKD
Ngày cấp giấy phép: 03/10/2008
Ngày hoạt động: 01/08/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động