PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN BA TRI

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN BA TRI


Mã số thuế: 1300517601
Địa chỉ: 28 – Khu phố 5, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
Ngày hoạt động: 01/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: QCEA3wOyo+4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top