PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN LẠC

Posted by

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN LẠC


Mã số thuế: 2500219851
Địa chỉ: Thị trấn yên lạc, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Phạm Thế Dũng
Giám đốc công ty: Trần Gia Ban
Giấy phép số: 645
Ngày cấp giấy phép: 27/12/2001
Điện thoại trụ sở: 5LviH7nbKQa71hvBAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động