PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Posted by

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH


Mã số thuế: 0309265724
Địa chỉ: 06 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Chức
Ngày hoạt động: 01/08/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động