PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NGÃ BẢY

Thông tin doanh nghiệp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NGÃ BẢY

Tên giao dịch: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NGÃ BẢY

Mã số thuế: 6300078745
Địa chỉ: 68 đường Lê Lợi, phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại trụ sở: ALAQkm0ytOyQAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH NIÊN CẦN THƠ