PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI


Mã số thuế: 4300483683
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại trụ sở: 9QdNnkjKoB0PNQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top