PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH


Mã số thuế: 1001128565
Địa chỉ: Khuân viên UBND huyện Vũ Thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Ngày hoạt động: 01/01/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 4b4BUB5pdH+Nj0fAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top