PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH GIA LƯƠNG

Thông tin doanh nghiệp

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH GIA LƯƠNG


Mã số thuế: 2300142785
Địa chỉ: Phá lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Giấy phép số: BNI150
Ngày cấp giấy phép: 01/10/1998
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH BIG ZERO