PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Posted by

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU


Mã số thuế: 3500780346
Địa chỉ: Số 103 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lưu
Ngày hoạt động: 01/02/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: UXJfK1NcvI7NkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động