SAMSUNG C&T CORPORATION-THẦU CHÍNH GÓI THẦU TK TC-XD DA KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI(NỘP HỘ THUẾ)

SAMSUNG C&T CORPORATION-THẦU CHÍNH GÓI THẦU TK TC-XD DA KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI(NỘP HỘ THUẾ)


Mã số thuế: 3502418269
Địa chỉ: Thị Vải Khu Công Nghiệp Cái Mép, – Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Won Suk Pyo
Giấy phép số: 36/2019/QĐ-HĐXD
Ngày cấp giấy phép: 28/06/2019
Điện thoại trụ sở: LXPbb+A+sMLLQPAnIVAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top