SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Posted by

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600190545
Địa chỉ: Số 900, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên
Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Ngày cấp giấy phép: 10/02/2009
Điện thoại trụ sở: TH2wz+Kf4Ap1ZwAtO+VzYAAAAASUVORK5CYII=