SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU

Posted by

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU


Mã số thuế: 2000269621
Địa chỉ: Số 263 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Đại diện pháp luật: Phan Tấn Thanh
Ngày hoạt động: 01/01/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở: 4CKdDD9YOrcYQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động