SỞ NGOẠI VỤ

Posted by

SỞ NGOẠI VỤ


Mã số thuế: 1700464094
Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Đại diện pháp luật: Văn Công Đấu
Điện thoại trụ sở: uKysrCoVCoVBsbW3p9frvYvzCfuybqrOzk8Vi5eXlAcAPjmGrfzwNf4r+A9cpLvkpXqA4AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động