SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG

Posted by

SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG


Mã số thuế: 1600782512
Địa chỉ: Số 89, Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Yến
Giám đốc công ty: Nguyễn Thành Tâm
Ngày hoạt động: 05/06/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: YU9BP9rayUQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động