SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thông tin doanh nghiệp

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Mã số thuế: 3800201374
Địa chỉ: Đường Võ Văn Tần, KP Tân Trà, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại trụ sở: gbn5b8OXkvOUwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI VNY