SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC

Thông tin doanh nghiệp

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC


Mã số thuế: 2500236085
Địa chỉ: Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Trần Gia Long
Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Chúc
Điện thoại trụ sở: RJccAO4PmdAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ĐỨC