SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH

Posted by

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH


Mã số thuế: 4100706879
Địa chỉ: Số 460 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Ngày hoạt động: 14/04/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động