SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÂM ĐỒNG

Posted by

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÂM ĐỒNG


Mã số thuế: 5800570223
Địa chỉ: 36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà lạt, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Vân
Giám đốc công ty: Nguyễn Trọng Hoàng
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động