SỞ TƯ PHÁP SÓC TRĂNG

Thông tin doanh nghiệp

SỞ TƯ PHÁP SÓC TRĂNG


Mã số thuế: 2200174737
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại trụ sở: +Hc+jvt9SmUJ9VRJgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT KHẨU TRÁI CÂY MINH TRÚC