SỞ VĂN HOÁ – THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ VĂN HOÁ – THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI


Mã số thuế: 4300323619
Địa chỉ: 157 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hoạt động: 31/03/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 4TUie9FRIyu0EAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top